Στα ίχνη των Incas

On the road from Cusco to Santa Teresa:

On the trail from Santa Teresa to Agua Calientes:

Οδοιπορικό και επιπλέον φωτογραφίες στο blog roadspirit.